Gruss aus Przywor czyli dawne pocztówki z Przywór

Karta pocztowa zwana kartą korespondencyjną pojawiła się po raz pierwszy w obiegu pocztowym około roku 1869 na terenie Austro-Węgier. Od znanych nam współcześnie kart pocztowych różnił ją przede wszystkim brak obrazka. Pierwsze karty korespondencyjne służyły wyłącznie do przesyłania krótkich informacji tekstowych.  Obraz na karcie pocztowej pojawił się po raz pierwszy po roku 1870.  Początkowo karty pocztowe można było wysyłać tylko w obrębie kraju w którym został wydane, dopiero po roku 1875 kiedy to powstał międzynarodowy Powszechny Związek Pocztowy wprowadzono je w międzypaństwowy obieg pocztowy. Karty pocztowe do początku XX wieku z jednej strony posiadały obrazek i miejsce na korespondencję a z drugiej strony mógł być wyłącznie adres i to napisany na całą szerokość strony.  Poniżej karta z Przywór właśnie w takiej formie.

Czytaj dalej

Przywory dawniej

Historia naszej wsi jest bardzo słabo udokumentowana. Bardzo niewiele jest dostępnych a jednocześnie wiarygodnych jej źródeł. Każdy dokument, każda fotografia mogą wnieść istotny wkład w uzupełnienie dziejów Przywór. Dlatego zamieszczam tą fotografię – może ktoś coś rozpozna?     

Czytaj dalej

Konkurs dożynkowy

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej wsi do udziału w konkursie.

Obrazek

                                                       REGULAMIN
Konkursu „Najpiękniejsza dożynkowa dekoracja posesji”
I. Celem Konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji oraz obrzędowości
wiejskiej związanej z okresem żniw.
II. Konkurs odbędzie się w dniu 16.09.2012 roku podczas XII Powiatowo – Gminnych
Dożynek w Przyworach.
III. Konkurs adresowany jest do mieszkańców sołectwa Przywory w Gminie Tarnów         Opolski, które jest gospodarzem tegorocznych Dożynek.
IV. Jury powołane przez organizatora dokona przeglądu posesji poddając je punktowej    ocenie.
Kryteria oceny:
1. Pomysłowość: 0-5 punktów
(oryginalność, walory humorystyczne, nawiązanie do aktualnych wydarzeń społecznych)
2. Związek z kulturą rolniczą i tradycją regionu, symbolika żniwna: 0-5 punktów
(np. wykorzystanie w dekoracji płodów rolnych, snopów zbóż, motywów żniwnych,
tradycyjnych narzędzi rolniczych)
3. Rozmiar dekoracji: 0-5 punktów
(w tym pracochłonność w przygotowaniu dekoracji, zasięg dekoracji – np. wystrój
ogrodzenia, „scenka” przy płocie)
4. Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny : 0-5 punktów
Właściciele 3 najpiękniej przystrojonych dożynkowych posesji otrzymają nagrody
pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Tarnów Opolski w wysokości:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
V. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości dożynkowych  około godz. 18.30 (odbiór nagrody z dowodem osobistym).
VI. Do konkursu automatycznie kwalifikują się wszystkie udekorowane posesje.

Warsztaty dożynkowe

Dnia 17.07.2012 po raz siódmy spotkaliśmy się na warsztatach dożynkowych. Pierwsze spotkanie odbyło się w marcu omówiliśmy na nim projekt korony i robiliśmy kwiaty, które będą wykorzystane do uzupełnienia innych dekoracji dożynkowych.

 

Kolejne pięć spotkań było poświęcone na szykowanie elementów dekoracyjnych do namiotu.

Wczoraj panie tworzyły dekoracje na stoły, plotły wianki ze zbóż oraz szykowały słomę do korony.

  

Dres Party

28 kwietnia 2012 roku odbyła się zorganizowana przez nasze stowarzyszenie impreza pt.: Dres Party. Muzycznie obowiązywały klimaty dyskotekowe lat 80 i 90, które zaprezentowali Rezydenci Disco Music. Disco, mgła i falujący tłum sprawiły, że niejednej osobie przypomniały się słynne przyworskie dyskoteki…

Koncert Charytatywny Dla Gosi

W ostatni weekend Przyworzanie pokazali jak wielkie mają serca. Najpierw w sobotę razem z naszymi strażakami oddawali honorowo krew, a w niedzielę 15 kwietnia 2012, tłumnie przybyli na zorganizowany przez stowarzyszenie NASZE PRZYWORY koncert charytatywny Dla Gosi.

Czytaj dalej

Koncert Tomasza Kubonia

5 lutego 2012  w Kościele Parafialnym w Przyworach odbył się zorganizowany przez nasze stowarzyszenie  koncert Tomasza Kubonia wraz z towarzyszącym mu kwartetem w składzie: Michał Warzecha, Patryk Barton, Roland Mocigemba i Damian Wilczek. Każdy z obecnych na koncercie przyzna nam rację, że muzycy dali mistrzowski popis swoich umiejętności, który we wnętrzu naszego kościoła stworzył jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną atmosferę.

Czytaj dalej