Zebranie Wiejskie Przywory

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Tarnów Opolski

Już w czwartek 5 lutego odbędzie się Zebranie Wiejskie w Przyworach w Domu Kultury o godzinie 18.00. Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, a więc odbędą się także wybory Sołtysa. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Warto przypomnieć, że zakres kompetencji w sołectwie reguluje Statut Sołectwa Przywory w rozdziale IV,  który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów Opolski w zakładce sołectwa ( pełna treść kliknij ):

statut sołectwa Przywory rozdział IV cz1

statut sołectwa Przywory rozdział IV cz2