Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy skany pism z pytaniami o udział naszego Stowarzyszenia w sprawie rzekomego przejęcia Gimnazjum w Przyworach, wysłanymi do instytucji i urzędów oraz odpowiedzi na nie. Na chwilę obecną tj. 22.07.2016 nie odpowiedziały na nasze pytania jedynie Gimnazjum w Przyworach oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czytaj dalej

Zebranie Wiejskie Przywory

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Tarnów Opolski

Już w czwartek 5 lutego odbędzie się Zebranie Wiejskie w Przyworach w Domu Kultury o godzinie 18.00. Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, a więc odbędą się także wybory Sołtysa. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Warto przypomnieć, że zakres kompetencji w sołectwie reguluje Statut Sołectwa Przywory w rozdziale IV,  który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów Opolski w zakładce sołectwa ( pełna treść kliknij ):

statut sołectwa Przywory rozdział IV cz1

statut sołectwa Przywory rozdział IV cz2

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tarnowie Opolskim

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TARNÓW OPOLSKI

Do czasu uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski w Gogolinie, Urząd Gminy Tarnów Opolski informuje, że dnia 15 listopada 2014 r. od godziny 10:00 do godziny 15:00 na placu przy OSP Tarnów Opolski będzie czynny Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). 

 

Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane w MPSZOK:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) odpady budowlano-remontowe w ilości nie przekraczającej 300 kg, dwa razy do roku od właściciela nieruchomości;

5) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Ze względu na to, że koszty organizacji MPSZOK są pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami, mieszkaniec przekazujący odpady powinien okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Tarnów Opolski.

Powyższa informacja ukazała się na stronie www.tarnowopolski.pl

Bezpośredni link: http://tarnowopolski.pl/1260/informacja.html

Przywory na starych mapach

W niedzielę 5 października odbyło się otwarcie wystawy pt.”Przywory na starych mapach – historia zapisana kartografią”. Było to kolejne wydarzenie w ramach projektu COOL PRZYWORY realizowanego wspólnie przez nasze stowarzyszenie i Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim. Na wystawie zostało zaprezentowanych 26 map pokazujących Przywory i najbliższą okolicę na przestrzeni ostatnich 500 lat.

Najstarszą zaprezentowaną mapą jest dzieło Martina Helwiga kartografa z Nysy wydane w 1561 roku. Jest to pierwsza ogólnogeograficzna mapa śląska jaka powstała. O jej wyjątkowości może świadczyć chociażby fakt, że była chętnie naśladowanym wzorem przez przez ponad 200 lat.

Najstarszą mapą na której udało się odnaleźć Przywory jest dzieło kolejnego wielkiego kartografa Wolfganga Wielanda wydane w 1736 roku. Przywory są na niej wymienione jako Przybor. Kunsztownie wykonane bogate zdobienia otaczające właściwą mapę pokazują bogactwa śląskiej ziemi.

Nazwa naszej wsi  od początkowego Przybor ewaluowała kolejno: Przibor, Pribor, Przywor, Oderfest i współcześnie Przywory. Na kolejnych mapach można już odnaleźć  szczegóły dotyczące Przywór jak np. w których miejscach  były dawniej trzy młyny wodne, wiatrak, tartak parowy, przeprawa promowa i wiele innych.

Gośćmi specjalnymi byli członkowie Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej (http://www.regiment-kk.cba.pl) w pełnym rynsztunku pruskich żołnierzy z 18 wieku. Opowiedzieli nam o swoich strojach, wykonali pokaz musztry a także przeprowadzili strzelanie z muszkietów które przywieźli ze sobą. Oczywiście wystrzały były na bazie samego prochu, bez ołowianych kul co sprawiło, że było to całkowicie bezpieczne.

W poniedziałek wystawę obejrzeli uczniowie Gimnazjum Publicznego w Przyworach.

Ekspozycję map będzie także można obejrzeć 19 października podczas KARTOFELFESTU w Przyworach w Domu Kultury.

Harmonogram wywozu śmieci lipiec 2014

Otrzymałem informację, że poniższy harmonogram jest tymczasowy.

Będę zamieszczał ewentualne aktualizacje na bieżąco. Pełna informacja na stronie naszej Gminy: www.tarnowopolski.pl

Harmonogram aktualny na dzień 01.07.2014 rano

Odpady niesegregowane (czarny pojemnik)  9, 23
Odpady segregowane „żółte” (pojemnik z żółtą klapą)  16
Odpady segregowane „zielone” (pojemnik z zieloną klapą) 16
Odpady segregowane „brązowe”  (pojemnik z brązową klapą)  23

Pełny harmonogram wywozu śmieci dla całej Gminy : bezpośredni link

Na stronie naszej Gminy ukazał się komunikat:

KOMUNIKAT

Z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze proszę o bieżące przeglądanie strony internetowej http://www.tarnowopolski.pl, na której modyfikowany będzie harmonogram wywozu odpadów w miesiącu lipcu 2014 roku. Po rozstrzygnięciu postępowań odwoławczych otrzymają Państwo na każdą posesję nowy harmonogram wywozu obowiązujący do 31.12.2014 r. W dniu 01.07.2014 r. zostanie zamieszczona na stronie internetowej informacja o terminach dostaw nowych pojemników na odpady w poszczególnych miejscowościach.

Zgodnie z harmonogramem odbioru pojemników w poszczególnych miejscowościach prosimy aby do godziny 6 w dniu odbioru wystawić pełne pojemniki będące własnością firmy Remondis przed posesje.

Harmonogram odbioru pojemników przez firmę REMONDIS w Gminie Tarnów Opolski

HARMONOGRAM ODBIORU POJEMNIKÓW REMONDIS

Obwodnice Przywór

Temat obwodnicy ze wschodniej strony Przywór stał się ostatnio bardzo gorący, dlatego chciałbym podzielić się z Wami informacjami na ten temat.

Jak wszyscy wiemy zaplanowana jest obwodnica zachodnia Przywór, nawet na planie zagospodarowania przestrzennego jest już zaznaczona a grunty pod nią zostały wykupione przez Państwo. Przebiega ona tak jak na mapce poniżej (źródło: link do BIP Gminy Tarnów Opolski ) dla ułatwienia zaznaczyłem kropkami jej przebieg.

Czytaj dalej