NASZE ŚMIECI

Z uwagi na zmianę terminów odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (czarne kubły) z terenu gminy Tarnów Opolski ustalono dodatkowy termin wywozu w miesiącu lipcu 2013 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:

REJON 1

MIEJSCOWOŚCI: Kąty Opolskie, Miedziana, Przywory

03.07.2013 (środa) odpady zmieszane
06.07.2013 (sobota) odpady segregowane (kubeł żółty)

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH LIPIEC – GRUDZIEŃ 2013 ROK

HARMONOGRAM   pdf

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski z 26 marca 2013

Zgodnie z moją obietnicą zamieszczam nagranie wideo z ostatniej sesji Rady Gminy Tarnów Opolski. Ze względów technicznych nagranie zostało podzielone na trzy części. Sprawa sali gimnastycznej jest omawiana w części drugiej, zachęcam jednak do obejrzenia całości nagrania.

Bezpośrednie linki do poszczególnych części nagrania:

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski z 26 marca 2013 część 1 

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski z 26 marca 2013 część 2

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski z 26 marca 2013 część 3

Pozdrawiam

Maciej Poloczek

Sala gimnastyczna rok 2011

Temat sali gimnastycznej w naszej wsi stał się bardzo gorący, dlatego zapraszam do zapoznania się fragmentami protokołu mówiącymi o sali gimnastycznej z posiedzenia Rady Gminy Tarnów Opolski z lutego 2011r.  Pełna treść tego protokołu jest dostępna w internecie na stronie: http://www.bip.tarnowopolski.pl/ .  Dla pełniejszego obrazu poniżej podaję który radny jest z jakiej miejscowości:

– Kąty Opolskie – Franciszek Michala

– Miedziana –  Alfred Kobienia

– Kosorowice –  Szymon Dyga i Krzysztof Halupczok

– Tarnów Opolski – Elżbieta Florczak, Bożena  Piechówka, Jan Czech, Zygmunt Pietruszka i Andrzej Klama

– Walidrogi – Michał Smaroń

– Raszowa – Rajmund Kalla

– Nakło – Anna Patoła i Rudolf Urban

– Przywory – Patrycja Bartylla i Teodor Okos

„PROTOKÓŁ Nr V/2011

z piątej  sesji VI kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski

odbytej w dniu 14 lutego 2011 r.

Sesja odbyła się w Sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim. Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00.

W sesji udział wzięli radni:

1. Bartylla Patrycja

2. Czech Jan

3. Dyga Szymon

4. Florczak Elżbieta

5. Halupczok Krzysztof

6. Kalla Rajmund

7. Kalla Rajmund

8. Michala Franciszek

9. Okos Teodor

10 Patoła Anna

11 Piechówka Bożena

12 Pietruszka Zygmunt

13 Smaroń Michał

14 Urban Rudolf

Stanowi to 93% frekwencji.

Nieobecny: Kobienia Alfred

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy

2. Koziol Piotr – Z-ca Wójta

3. Galla Ryszard – Poseł Sejmu RP

4. Friedla Bernard – Sekretarz Gminy

5. Daszko Elżbieta – Skarbnik Gminy

6. Dziadkiewicz Bogusław – Radca Prawny

(…)

4)

(…) Radny Rajmund Kalla: W załączniku nr 7 ostania pozycja zawiera projekt na salę gimnastyczną w Przyworach.

Wójt: Przy ustalaniu projektu budżetu gminy w roku ubiegłym, nie byłem wójtem, nie brałem udziału.

Radna: Patrycja Bartylla: 30 000 zł jest to, kwota, która w zupełności wystarczy na projekt techniczny i uzgodnienia. Projekt takiej Sali został zrealizowany w gminie Strzelce Op.

Radny Teodor Okos: Koszt Sali ok. 2 mln zł.

Radny Zygmunt Pietruszka: 2 mln zł. Z tego co wiem, to 30 000 zł na projekt nie starczy. Zapytał: Ile musimy mieć na początek?

Skarbnik Gminy: Na początek musi być cała kwota, aby można przeprowadzić przetarg.

Radny Zygmunt Pietruszka przypomniał, że z tego co pamięta, to projekt techniczny na salę gimnastyczną w Przyworach został już dwukrotnie (a może i trzykrotnie) wykonany i nigdy nie został zrealizowany.

Wójt: Nie mamy jeszcze wszystkich danych. Pan Koziol powinien zająć stanowisko o możliwości uzyskania unijnych środków. Ja chciałbym, aby, te pieniądze na projekt Sali w Przyworach zostały w zadaniach inwestycyjnych.

Radny Teodor Okos: Sala gimnastyczna ma być to coś średnio małego. Ja jak chodziłem do szkoły podstawowej, miałem obiecane, że będzie sala, powstały tylko fundamenty. Wnioskuje, aby środki finansowe na projekt Sali pozostały w budżecie.

Radny Rajmund Kalla: Musimy mieć świadomość, że przed chwilą oddaliśmy do użytku halę sportową w Tarnowie Op. i zastanawiamy się nad tym, aby na siebie zarobiła. Rozumie radnych z Przywór, ale prosi, aby zrozumieć radnego z Raszowej, gdzie przez 12 lat do Raszowej przeznaczono zaledwie 800 tys zł. Do roku 2018 w Raszowej nic się nie planuje. W Raszowej nie będzie kanalizacji, na zebraniu wiejskim proponowano, aby dla Raszowej wybudować małą odrębną oczyszczalnię ścieków.

Radny Szymon Dyga zgłosił wniosek, aby środki wyznaczone na halę sportową przenieść do rezerwy ogólnej

Radny Michał Smaroń: 30 lat temu obiecano, że sala będzie. Proponuje, aby przygotować tańsze alternatywne rozwiązanie: salę dmuchaną.

Radny Teodor Okos. Do takiej Sali przymierzali się radni z poprzedniej kadencji. Też jest droga, a jest wyłączona z użytkowania w okresie zimowym.

Radny Jan Czech: proponuje, aby przenieść te pieniądze do rezerwy, a jak będą konkretne propozycje finansowania sali- to wróci się do tego.

(…)

6)

Przewodniczący Rady Gminy podsumował: mamy dwa wnioski do budżetu:

– Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wysuniętego na posiedzeniu  w dniu 7 lutego 2011 r. do załącznika nr 7

Komisja wnioskuje, aby z zadania:

900

90001

Uzbrojenie działek gminnych w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika w wodę i prąd

70 000

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska

zabrać kwotę 25 000 zł i przeznaczyć ją na dokończenie kanalizacji wzdłuż ulicy Pawlety w Kosorowicach.

Poddał przyjęcie wniosku pod głosowanie.

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.

– wniosek zgłoszony przez radnego Szymona Dygi, aby w załączniku nr 7 usunąć zapis:

801

80110

Sala gimnastyczna dla gimnazjum w Przyworach

30 000

Wykonanie dokumentacji projektowej

a kwotę 30 000 zł przenieść do rezerwy ogólnej.

Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie wniosku pod głosowanie.

Radna Patrycja Bartylla i Radny Teodor Okos zgłosili votum separatum i na czas głosowania wniosku opuścili salę obrad.

W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Większością głosów wniosek został przyjęty.”

W chwili obecnej trwają prace nad umieszczeniem na naszej stronie nagrania video z ostatniej sesji Rady Gminy Tarnów Opolski z 26 marca 2013 roku. Mam nadzieję, że uda się je zamieścić w czasie najbliższego weekendu.

Babski Comber 2013

W sobotę 9 lutego odbył się w Przyworach trzeci Babski Comber. Podobnie jak w poprzednich latach panie bawiły się wspaniale przy muzyce zespołu MARVEL. Tradycyjnie zabawa rozpoczęła się obcięciem krawata. W trakcie zabawy Przyworzanki dały pokaz zumby, która jest bardzo popularna wśród pań. Zabawie i tańcom nie było końca… Ostatnie panie zeszły z parkietu około trzeciej rano. Do zobaczenia na czwartym Babskim Combrze za rok.

Nasze drogie śmieci – część 1

Jak wszystkim wiadomo zmieniły się przepisy dotyczące gospodarki naszymi śmieciami. Od 1 lipca 2013 obowiązek zapewnienia właściwej gospodarki odpadami komunalnymi spadł na Gminy.

W naszej gminie radni zdecydowali, że opłata będzie wynosiła:

  • 25 zł. od osoby/miesiąc – jeśli nie będzie nam się chciało segregować śmieci i będziemy wszystkie wrzucali  do jednego kubła, lub

  • 12,50 zł. od osoby/miesiąc – jeśli będziemy  dokładnie segregowali śmieci i wrzucali je do odpowiednio oznakowanych kubłów

Każdy z łatwością może więc policzyć ile będzie płacił za swoje śmieci, wystarczy pomnożyć ilość mieszkających osób przez wybraną stawkę opłaty ( 25zł lub 12,50zł).

 

UWAGA !!!

Pierwszym krokiem właściciela nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy wypełnionej ” Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”  w terminie do 28 lutego 2013 roku, w której musimy podać ilość osób zamieszkujących pod danym adresem oraz informację czy posiadamy kompostownik w którym utylizujemy odpadki organiczne.

Należy także rozwiązać umowę z dotychczasowym odbiorcą śmieci

Poniżej do pobrania formularz deklaracji oraz wzór pisma o rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą śmieci a także link do ogłoszenia na stronie www.tarnowopolski.pl .

kliknij :  deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

kliknij : rozwiązanie umowy z REMONDIS S.A.

kliknij :  link do ogłoszenia na stronie naszej gminy

Pozostałe informacje będę systematycznie zamieszczał  na naszej stronie. Zapraszam do dyskusji w przypadku jakichkolwiek wąpliwości.