Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy skany pism z pytaniami o udział naszego Stowarzyszenia w sprawie rzekomego przejęcia Gimnazjum w Przyworach, wysłanymi do instytucji i urzędów oraz odpowiedzi na nie. Na chwilę obecną tj. 22.07.2016 nie odpowiedziały na nasze pytania jedynie Gimnazjum w Przyworach oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czytaj dalej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej (15.10.2013)

Przywory, dn. 15 października 2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Stowarzyszenie Nasze Przywory z siedzibą w Przyworach przy ulicy Wiejskiej 83 na podstawie decyzji nr OR.5311.10.2013 wydanej przez Wójta Gminy Tarnów Opolski dnia 11.10.2013 roku informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej trwającej w dniu 13 października 2013 roku zebrano środki pieniężne w kwocie 1429,70 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć zł 70/100 gr.).
Całkowity dochód ze zbiórki publicznej zostanie przeznaczony na działalność w zakresie upowszechnianie kultury i sztuki, inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi .

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Nasze Przywory
Patrycja Bartylla