Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy skany pism z pytaniami o udział naszego Stowarzyszenia w sprawie rzekomego przejęcia Gimnazjum w Przyworach, wysłanymi do instytucji i urzędów oraz odpowiedzi na nie. Na chwilę obecną tj. 22.07.2016 nie odpowiedziały na nasze pytania jedynie Gimnazjum w Przyworach oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czytaj dalej

Zebranie Wiejskie Przywory

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Tarnów Opolski

Już w czwartek 5 lutego odbędzie się Zebranie Wiejskie w Przyworach w Domu Kultury o godzinie 18.00. Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, a więc odbędą się także wybory Sołtysa. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Warto przypomnieć, że zakres kompetencji w sołectwie reguluje Statut Sołectwa Przywory w rozdziale IV,  który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów Opolski w zakładce sołectwa ( pełna treść kliknij ):

statut sołectwa Przywory rozdział IV cz1

statut sołectwa Przywory rozdział IV cz2

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tarnowie Opolskim

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TARNÓW OPOLSKI

Do czasu uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski w Gogolinie, Urząd Gminy Tarnów Opolski informuje, że dnia 15 listopada 2014 r. od godziny 10:00 do godziny 15:00 na placu przy OSP Tarnów Opolski będzie czynny Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). 

 

Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane w MPSZOK:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) odpady budowlano-remontowe w ilości nie przekraczającej 300 kg, dwa razy do roku od właściciela nieruchomości;

5) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Ze względu na to, że koszty organizacji MPSZOK są pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami, mieszkaniec przekazujący odpady powinien okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Tarnów Opolski.

Powyższa informacja ukazała się na stronie www.tarnowopolski.pl

Bezpośredni link: http://tarnowopolski.pl/1260/informacja.html

Przejazd kolejowy w Przyworach będzie zamknięty!

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Op. pojawił się ważny dla wielu mieszkańców Przywór komunikat:

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. Z.o.o. we Wrocławiu informuje, że w dniach od 21 października 2014r od godz. 8:00 do 31 października 2014r do godz. 20:00 nastąpi całodobowe zamknięcie przejazdu kolejowego przy ulicy Dworcowej w Przyworach.

Zamknięcie wprowadzone zostanie w związku z naprawą przejazdu kolejowego Kat. A Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą gminną w Przyworach.

Trasa objazdu dla remontowanego przejazdu na drodze gminnej odbywać się będzie drogą wojewódzką (ul. Wiejska) oraz drogą gminną (ul. Parkowa) do zamkniętego przejazdu kolejowego.
Plan orientacyjny (1)