Oświadczenie

W związku z szerzącymi się pogłoskami jakoby
Stowarzyszenie Nasze Przywory chciało zlikwidować
i przejąć gimnazjum w Przyworach
Zarząd Stowarzyszenia oświadcza:

1. Nie mamy zamiaru przejmować czy też doprowadzać do likwidacji Gimnazjum w Przyworach, ani żadnej innej szkoły.
2. Nigdy nie prowadziliśmy z żadną instytucją za to odpowiedzialną jakichkolwiek rozmów mających doprowadzić do przejęcia czy likwidacji Gimnazjum w Przyworach.

Wzywamy każdego kto posiada jakiekolwiek niepodważalne dowody
na działanie Stowarzyszenia wymierzone przeciwko Gimnazjum
do ich upublicznienia,
w przeciwnym wypadku prosimy o nie szerzenie oszczerstw.

Protokół z zebrania walnego 2016
Sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia