Sprawozdania za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (pdf)