Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tarnowie Opolskim

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TARNÓW OPOLSKI

Do czasu uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski w Gogolinie, Urząd Gminy Tarnów Opolski informuje, że dnia 15 listopada 2014 r. od godziny 10:00 do godziny 15:00 na placu przy OSP Tarnów Opolski będzie czynny Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). 

 

Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane w MPSZOK:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) odpady budowlano-remontowe w ilości nie przekraczającej 300 kg, dwa razy do roku od właściciela nieruchomości;

5) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Ze względu na to, że koszty organizacji MPSZOK są pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami, mieszkaniec przekazujący odpady powinien okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Tarnów Opolski.

Powyższa informacja ukazała się na stronie www.tarnowopolski.pl

Bezpośredni link: http://tarnowopolski.pl/1260/informacja.html