NASZE DROGIE ŚMIECI – część 2

Doczekaliśmy się rewolucji w gospodarowaniu odpadkami. Dotyczy to naszych gospodarstw domowych i naszych ogrodów.

Nauczyliśmy się już częściowo je segregować. Mamy kubły na odpady niesegregowane i żółte na odpady segregowane. Od 1 lipca tego roku dojdzie nam kolejny etap segregowania. Od odpadów dotychczas niesegregowanych trzeba będzie oddzielić odpady organiczne.Takimi odpadami są odpady kuchenne takie jak:

1. wszelkiego rodzaju obierki z owoców, ziemniaków, nacie warzyw itd.,

2. fusy z herbaty, kawy i różnych ziół,

3. skorupki z jaj,

Takimi odpadami są też odpady z naszych ogrodów:

1. skoszona trawa

2. zgrabione liście

3. usunięte pędy, łodygi i wyplewione chwasty,

4. ścięte gałęzie drzew i krzewów.

Na razie nałożono na nas dwa obowiązki: pierwszy to wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy DEKLARACJI (wcześniej podaliśmy skąd należy pobrać druki ) oraz drugi to wypowiedzenie umowy Remondisowi. (wcześniej podaliśmy skąd można pobrać wzór).

Teraz podamy jak należy wypełnić DEKLARACJĘ

Wypełnianie zaczynamy od punktu B (ponieważ nigdy wcześniej nie wypełnialiśmy takiej deklaracji stawiamy znak w kratce „pierwsza deklaracja”), w punkcie C (określamy kim jesteśmy dla naszej siedziby), w punkcie (jeżeli nie mamy działalności gospodarczej, nie mamy firmy to stawiamy x w kratce osoba fizyczna oraz podajemy nasz pesel-można spisać z dowodu osobistego i podajemy dokładny adres zamieszkania),w punkcie (jeżeli mamy tylko jedną nieruchomość to wpisujemy dane drugi raz, jeśli nie mamy dokumentu podającego numer ewidencyjny to możemy go uzyskać w Urzędzie Gminy i UWAGA,

podajemy liczbę mieszkańców – to znaczy liczbę osób rzeczywiście mieszkających, a nie zameldowanych,

w tym samym punkcie należy wybrać czy będziemy odpadki segregować czy nie, wyboru dokonujemy przez skreślenie jednego sposobu przy oznaczeniu gwiazdką).

W punkcie F ( jeśli wybraliśmy wariant zbierania nieselektywny tego punktu nie  wypełniamy, jeśli wybraliśmy wariant zbierania selektywny mamy do wyboru dwie możliwości 1. możemy nie chcieć kompostować odpadów organicznych u siebie i stawiając znak w kratce NIE zobowiązujemy się do posiadania specjalnego kubła brązowego na te odpady 2. możemy te odpady kompostować u siebie i wpisując znak  w kratce TAK zobowiązujemy się do posiadania kompostownika, do podania jego wymiarów i określenia szacunkowej ilości tych odpadów w roku). Uważam, że punkty G i H nie  wymagają komentarza.

Temat oszacowania ilości odpadów i przeliczenia ich na objętość w litrach opiszemy w części 3  jutro 18.02. 2013. Omówimy też kompostowanie i rodzaje kompostowników.

Teraz o tym jak wypowiedzieć umowę Remondisowi.

Na druku wypowiedzenia u góry po lewej stronie wpisujemy nasze dane z adresem, po prawej stronie wpisujemy nazwę miejscowości Przywory i datę.

Trzeba tu zwrócić uwagę na to jaki okres wypowiedzenia jest podany w umowie z Remondisem. My mamy podane, że okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Myślę, że wszyscy tak mają, ale radzę sprawdzić i upewnić się. Przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia pismo o rozwiązaniu umowy należy złożyć w Remondisie w miesiącu marcu. Wtedy okres wypowiedzenia będzie w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu.

Wszystkich, którzy zainteresują się problematyką kompostowania zapraszamy codziennie w dni robocze w godz. 14 do 15 do nas – możemy pokazać jak od wielu lat kompostujemy odpady, jak wyglądają odpady po przekompostowaniu. Do końca miesiąca, do 28 lutego możemy pokazać jak spożytkować wszystkie odpady z ogrodu. W tym też czasie osobom, które nie mają możliwości wydrukowania DEKLARACJI możemy te deklaracje wydrukować. Zapraszamy: Przywory ul. Wiejska 8

Elżbieta i Józef Kantow