Zapraszamy na dogtrekking – Wędrowanie z psem!

Zapraszamy na spacer socjalizacyjny dla naszych czworonożnych przyjaciół!
JESIEŃ,
PSY,
FAJNI LUDZIE
I MAŁE CO NIECO!
OTO, CO TYGRYSY LUBIĄ NAJBARDZIEJ 🙂
NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ!
20.10.2013, GODZ. 10:00 w Stajni Godziemba! 🙂

PROGRAM NASZEGO SPOTKANIA OBEJMUJE:
– ciekawą, urozmaiconą trasę wędrówki przez Bory Stobrawskie – 10 km (czas trwania ok. 2 godzin),
– spotkanie z przedstawicielami firmy produkującej profesjonalny sprzęt dla psów – http://www.3rd-pole.com,
– prezentacja sprzętu dla psów,
ognisko z kiełbaskami i pieczonymi ziemniakami 🙂 ,
– będziemy wędrować z naszymi znajomymi z Zagrody Zachodnich Wiatrów, którzy zajmują się hodowlą psów Berneńskich, oraz przedstawicielami stowarzyszenia „SŁOŃCE DLA ZWIERZĄT”, psi behawioryści z Opola – Tarik Hotel Szkolenie Pielęgnacja.
– dla wszystkich chętnych i odważnych udostępniamy tor strzelniczy dla łuczników,
– w czasie trwania marszu do dyspozycji uczestników będą specjaliści psiej psychologii. Na bieżąco w czasie obserwacji psów będzie można uzyskać porady i informacje z zakresu wychowania.

Opłata: 30 zł od osoby
Po więcej informacji zapraszamy pod numer – 535-101-232 🙂

Ochrona przestrzeni osobistej psa

W celu zaradzenia omówionemu wyżej problemowi wymyślono program pod nazwą „żółty pies”. Za autorami tych świetnych plansz proszę Was o rozesłanie ich do swoich znajomych i przyjaciół. Projekt zyskuje szerokie poparcie społeczne gdyż zapobiega pogryzieniom, propaguje kulturę współżycia i nie wymaga żadnych nakładów.

Z obserwacji zachowań ludzi spotykanych w czasie spacerów z psem wynika, że nie wiemy jak minąć się na ulicy, z prowadzonym psem. Proponuję aby zawsze mijać osobę idącą z psem po stronie człowieka. Zawsze w taki sposób aby właściciel psa oddzielał nas od swojego psa. To samo dotyczy sytuacji gdy idziemy lub jedziemy rowerem szybciej i chcemy osobę z psem wyprzedzić. Robimy to również po stronie człowieka.   W takich sytuacjach należy poruszać się spokojnie, nie krzyczeć i nie wymachiwać rękami. Najwięcej pogryzień przez psy jest spowodowanych strachem psów, a powyższe zachowanie pokazuje psu, że nie mamy względem niego złych zamiarów i, że go szanujemy.

Józef Kantow

Ochrona zwierząt

Zgodnie z obietnicą poniżej podaję najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia tego roku dotyczące posiadania zwierząt. Nowa ustawa o ochronie przyrody, obowiązująca nas od 01.01.2012 wprowadziła następujące zmiany:

zakaz przycinania psom uszu i ogonów oraz innych tego typu zabiegów na zwierzętach;
zakaz używania do pracy lub w celach sportowych zwierząt zbyt starych lub zbyt             młodych;
zakaz zoofili;
zakaz narażania zwierząt gospodarskich i domowych na warunki atmosferyczne groźne dla ich zdrowia i życia
zakaz transportu i przetrzymywania żywych ryb przeznaczonych na sprzedaż bez wody;
zniesienie przepisu, że myśliwym wolno zabijać psy i koty, jest to dopuszczalne tylko przy bezpośrednim zagrożeniu życia zwierzęcia lub człowieka; myśliwi mają wałęsające się psy wyłapywać i odwozić do właściciela (na jego koszt) lub schroniska!

zakaz stałego trzymania psów na uwięzi ponad 12 godzin i na łańcuchu krótszym
niż 3 metry, naruszenie tego jest wykroczeniem karanym mandatem
wprowadzenie obowiązku informowania policji, straży gminnej lub schroniska
o napotkaniu porzuconego psa lub kota;
wprowadzenie obowiązku puszczania psów poza własnym terenem tylko z oznakowaniem umożliwiającym identyfikację właściciela;
zakaz sprzedaży zwierząt domowych na targowiskach, giełdach itp. a psów i kotów poza miejscami hodowli;
likwidacja pseudohodowli: zakaz hodowli psów i kotów prócz hodowli zarejestrowanych w stowarzyszeniach hodowców psów i kotów rasowych;
obowiązek sporządzania przez gminy corocznych planów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności, w planie powinny być uwzględnione m.in. sterylizacja, opieka nad wolno żyjącymi kotami, umowy ze schroniskami, a nawet czipowanie zwierząt;
zakaz odławiania zwierząt bezdomnych jeśli nie ma dla nich miejsc w schronisku;
zwiększenie kar więzienia do 3 lat za znęcanie się lub zabicie zwierzęcia;
zniesienie ograniczeń grzywny za znęcanie się nad zwierzętami;
podniesienie wysokości nawiązki od sprawców przestępstw przeciw zwierzętom na rzecz organizacji pro-zwierzęcych do 100 tysięcy złotych;
wprowadzenie kary zakazu posiadania zwierzęcia do 10 lat;
wprowadzono też zmianę w ustawie o porządku i czystości w gminach, dzięki której bezdomne zwierzęta przestały być traktowane przez gminy podobnie jak śmieci.

A teraz instrukcja witania się z psem. 

Instrukcję proszę wydrukować, powiesić w widocznym miejscu i starać się zapamiętać.

Józef Kantow