Wystawa Artysty z Przywór.

Joachim Stiebler jest mieszkańcem Przywór „od zawsze”. Tu chodził do szkoły podstawowej, stąd dojeżdżał po wiedzę do opolskiego Technikum i szkół wyższych w Opolu, tu odkrył swoje pasje.  Do tych największych zalicza historię, numizmatykę, literaturę,  ale przede wszystkim najbardziej go pochłaniające – malarstwo i grafikę. Swoje dokonania na tym polu zaprezentował nam Joachim Stiebler 6 kwietnia, opowiadając o początkach malowania,  o inspiracjach i odkrywaniu własnej drogi artystycznej, którą kroczy już 20 lat. Przeżyjmy to jeszcze raz dzięki fotografiom M. Poloczka.

Organizacja wystawy dofinansowana z projektu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury Urzędu Gminy Tarnów Opolski.