SKRZYDLACI PRZYWORZANIE

Podczas wielkanocnych opadów śniegu do naszego karmnika zaczęły przylatywać całe stada wygłodniałych gości.

Ola Poloczek

KIEDYŚ BYŁ TU…

ładny park. Ci co pamiętają, mówili o rabatach z kwiatami, dobrze utrzymanych ścieżkach     i o swoim żalu za tamtym parkiem. Dzisiaj jego dewastacja sięgnęła dna. Mamy nadzieję, że uda się go uratować, posprzątać i zachować resztki drzew i krzewów. Szanowni Państwo apelujemy do Was o pomoc w stworzeniu ładnego zakątka, który będzie służył wszystkim. Może nie będzie taki świetny jakim go pamiętacie, ale ma szanse na to, że polubicie go i będziecie przychodzili posiedzieć na ławkach i poodpoczywać w ciepłe dni.SONY DSC SONY DSCSONY DSCUdało się ułożyć kamienie aby zablokować możliwość przejazdu i dać odpocząć ziemi. Kamienie zostaną później wkomponowane w aranżację tego miejsca.

Zapraszamy                                                                                                                             Józef Kantow

NASZE DROGIE ŚMIECI – część 4

KOMPOST                                                                                                                                                          to bardzo cenna próchnica zawierająca potrzebne roślinom składniki. W zależności od tego co kompostujemy może mieć różny skład i przeznaczenie, np.:   -kwaśny – dla iglaków i rododendronów – powstaje z liści, igieł i kory sosny, fusów z kawy i herbaty. Jego odczyn zmieni się gdy dodamy składniki zawierające dużo wapnia, takich jak skorupki z jajek czy popiół drzewny.

Większość roślin lubi kompost mieszany, czyli taki który powstaje z:                                   – odpadów z ogrodu takich jak: – resztki warzyw i owoców, – chwasty i przekwitnięte kwiaty, – skoszona trawa (koniecznie podsuszona bo wtedy nie gnije, rozłożona warstwą nie grubszą od 5 cm), – odpadów kuchennych (obierki z warzyw i owoców oraz z ziemniaków,skorupki jajek,fusy z kawy i herbaty ), – liści drzew i krzewów (z liści najlepiej usypać osobną pryzmę, którą na wiosnę dobrze jest przerzucić, można też do liści dodać trochę obornika lub dojrzałego kompostu, – popiołu drzewnego z ogniska lub kominka (dosypywać do kompostownika co jakiś czas), – rozdrobnionych gałęzi drzew i krzewów (rozdrabniać można w specjalnych rozdrabniaczach lub po prosty porąbać siekierką na kawałki o długości do 10 cm, a cienkie pociąć sekatorem).

Cennym dodatkiem do kompostu jest obornik, kurzak i  nawóz króliczy.

Jeżeli kompost pragniemy wykorzystać w warzywniku to dobrze jest zadbać aby na jego wytworzenie przeznaczyć odpady nie skażone. Odpady z roślin rosnących przy ulicy mogą być przeznaczone na kompost pod rośliny ozdobne.

         Plik:Compost.jpg

      Plik:Real Compost.jpg

                               Plik:Compost-dirt.jpg

foto: wikipedia

Na fotografiach mamy kompost w pełnej krasie. Prawidłowo zrobiony kompost pachnie świeżą ziemią i grzybami, czasem, latem  pachnie tak żyzna ziemia w lesie.

Elżbieta i Józef Kantow                                                                                                             

NASZE DROGIE ŚMIECI – część 3

Człowiek jest cząstką przyrody i ma prawo do korzystania z jej darów. Tymczasem największe bogactwo ludzkości jakim jest gleba, powietrze i woda podlega ciągłej degradacji z winy człowieka, który tym samym niszczy podstawy własnego życia oraz swoich dzieci i wnuków. Jednym z czynników mających ogromny wpływ na jakość środowiska są odpady. Problem jest ciągle aktualny i dotyczy każdego człowieka. Bo tam gdzie są ludzie tam zawsze będą odpady.

Zagospodarowanie odpadów przebiegać powinno zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.

W ustawie wymienia się między innymi kolejność działań w postępowaniu z odpadami.

Obejmują one:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizacje ich ilości,
  • bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów,
  • zgodne z zasadami ochrony środowiska ich składowanie.

W działaniach tych dużą rolę do spełnienia mają właściciele ogrodów przydomowych. Strzępy papieru, puste butelki, puszki, gnijące sterty odpadów domowych, gnijące resztki roślin i owoców z działek, opakowania po środkach ochrony roślin, kawałki papy, gruz, złom, zużyte opony, folie i wiele innych odpadów wyrzuca się na dzikie wysypiska, do rowów, zagajników, lasów. Co zatem czynić, aby odpady usuwać w sposób zorganizowany?

W każdej posesji powinno być wydzielone miejsce na ustawienie pojemników na odpady, osobne na odpady segregowane, niesegregowane.
A jak postępować z odpadami organicznymi, których w ogrodach przydomowych jest najwięcej?

Najbardziej rozpowszechnioną starą metodą pozbywania się tych odpadów, stosowaną do dzisiaj jest ich spalanie.

Spalanie liści i skoszonej trawy często przyozdobionej foliowymi „kwiatami” powoduje długotrwałe alergie, szczególnie u dzieci.

Światły użytkownik działki lub właściciel ogrodu przydomowego nie spali ani nie wyrzuci na śmietnik odpadów organicznych, lecz zgromadzi je na pryzmie lub w kompostowniku, aby otrzymać z tego najlepszy nawóz jakim jest kompost.

KOMPOSTOWANIE TO NIE GNICIE.

Kompostowanie jest procesem kontrolowanym, w którym materia organiczna zostaje rozłożona w odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności, przy dostępie powietrza, a otrzymany kompost jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz odpowiednim dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym.

W odróżnieniu, syntetyczne nawozy mineralne dostarczają uprawianym roślinom związki gotowe do pobrania. Rośliny nigdy ich w pełni nie wykorzystują i wówczas istnieje niebezpieczeństwo gromadzenia się w roślinie nadmiaru szkodliwych dla zdrowia człowieka azotanów.

Kompost stale dodawany do gleby zwiększa w niej zawartość próchnicy poprawiając zdecydowanie jakość bardzo często słabych gleb przeznaczonych na ogrody.


Kompostowanie jest jedną z najkorzystniejszych form usuwania odpadów organicznych

Proszę pomyśleć, że kupując ziemię do kwiatów (np. w supermarkecie ), kupujemy właśnie kompost z odpadów organicznych. Po co więc kupować skoro możemy go mieć za darmo u siebie.

Miejsce kompostowania

Kompostowanie powinno odbywać się w zacienionej części działki, np. od północnej strony korony drzewa, w odległości co najmniej l m od granic działki. Kompostowane odpady możemy gromadzić na pryzmie lub w specjalnych kompostownikach wykonanych samodzielnie, które zapewnią dostęp powietrza do masy organicznej oraz odpływ nadmiaru wody. Wiele rodzajów kompostowników możemy już kupić w różnych sklepach ogrodniczych.

W uproszczeniu można przyjąć, że kompostownik to jakaś skrzynia. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że musi być ażurowa bo trzeba zapewnić dopływ powietrza.

kompostownik 3 kompostownik 1 MINOLTA DIGITAL CAMERA

Deklaracja, którą musimy wypełnić wymaga określenia (prognozowania) ilości odpadów organicznych z naszego gospodarstwa domowego. Jeżeli w domu odpady będziemy zbierać do wiaderka o znanej pojemności np. 5 litrowego to 4 czy 5 dniach zobaczymy ile tego będzie. Po przemnożeniu przez ilość dni w roku otrzymamy wymaganą ilość.

Warto jeszcze wiedzieć, że odpady wrzucone do kompostownika w niedługim czasie zmniejszają swoją objętość nawet o połowę.

 Jeśli chcemy określić pojemność kompostownika w litrach to możemy przyjąć, że 1 litr =1 dcm sześcienny.                                                                                                           Jeśli mamy kompostownik o wymiarach 1 m x 1 m x 1 m = 1 m sześcienny pojemności            w decymetrach będzie to 10 dcm x 10 dcm x 10 dcm =1 000 dcm sześciennych ponieważ 1 dcm sześcienny = 1 litr to nasz kompostownik ma 1 000 litrów                          ( bo 1 000 dcm sześć. = 1 000 litrów).

 Dla porównania trzeba zauważyć, że nasze pojemniki z żółtą klapą, te na odpady segregowane mają pojemność 200 litrów.

Elżbieta i Józef Kantow

Przypisy: 1)kompostowniki.blogspot.com, 2)www.roddabrowskiego.com, 3)blog-ekologiczny.blogspot.com

NASZE DROGIE ŚMIECI – część 2

Doczekaliśmy się rewolucji w gospodarowaniu odpadkami. Dotyczy to naszych gospodarstw domowych i naszych ogrodów.

Nauczyliśmy się już częściowo je segregować. Mamy kubły na odpady niesegregowane i żółte na odpady segregowane. Od 1 lipca tego roku dojdzie nam kolejny etap segregowania. Od odpadów dotychczas niesegregowanych trzeba będzie oddzielić odpady organiczne.Takimi odpadami są odpady kuchenne takie jak:

1. wszelkiego rodzaju obierki z owoców, ziemniaków, nacie warzyw itd.,

2. fusy z herbaty, kawy i różnych ziół,

3. skorupki z jaj,

Takimi odpadami są też odpady z naszych ogrodów:

1. skoszona trawa

2. zgrabione liście

3. usunięte pędy, łodygi i wyplewione chwasty,

4. ścięte gałęzie drzew i krzewów.

Na razie nałożono na nas dwa obowiązki: pierwszy to wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy DEKLARACJI (wcześniej podaliśmy skąd należy pobrać druki ) oraz drugi to wypowiedzenie umowy Remondisowi. (wcześniej podaliśmy skąd można pobrać wzór).

Teraz podamy jak należy wypełnić DEKLARACJĘ

Wypełnianie zaczynamy od punktu B (ponieważ nigdy wcześniej nie wypełnialiśmy takiej deklaracji stawiamy znak w kratce „pierwsza deklaracja”), w punkcie C (określamy kim jesteśmy dla naszej siedziby), w punkcie (jeżeli nie mamy działalności gospodarczej, nie mamy firmy to stawiamy x w kratce osoba fizyczna oraz podajemy nasz pesel-można spisać z dowodu osobistego i podajemy dokładny adres zamieszkania),w punkcie (jeżeli mamy tylko jedną nieruchomość to wpisujemy dane drugi raz, jeśli nie mamy dokumentu podającego numer ewidencyjny to możemy go uzyskać w Urzędzie Gminy i UWAGA,

podajemy liczbę mieszkańców – to znaczy liczbę osób rzeczywiście mieszkających, a nie zameldowanych,

w tym samym punkcie należy wybrać czy będziemy odpadki segregować czy nie, wyboru dokonujemy przez skreślenie jednego sposobu przy oznaczeniu gwiazdką).

W punkcie F ( jeśli wybraliśmy wariant zbierania nieselektywny tego punktu nie  wypełniamy, jeśli wybraliśmy wariant zbierania selektywny mamy do wyboru dwie możliwości 1. możemy nie chcieć kompostować odpadów organicznych u siebie i stawiając znak w kratce NIE zobowiązujemy się do posiadania specjalnego kubła brązowego na te odpady 2. możemy te odpady kompostować u siebie i wpisując znak  w kratce TAK zobowiązujemy się do posiadania kompostownika, do podania jego wymiarów i określenia szacunkowej ilości tych odpadów w roku). Uważam, że punkty G i H nie  wymagają komentarza.

Temat oszacowania ilości odpadów i przeliczenia ich na objętość w litrach opiszemy w części 3  jutro 18.02. 2013. Omówimy też kompostowanie i rodzaje kompostowników.

Teraz o tym jak wypowiedzieć umowę Remondisowi.

Na druku wypowiedzenia u góry po lewej stronie wpisujemy nasze dane z adresem, po prawej stronie wpisujemy nazwę miejscowości Przywory i datę.

Trzeba tu zwrócić uwagę na to jaki okres wypowiedzenia jest podany w umowie z Remondisem. My mamy podane, że okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Myślę, że wszyscy tak mają, ale radzę sprawdzić i upewnić się. Przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia pismo o rozwiązaniu umowy należy złożyć w Remondisie w miesiącu marcu. Wtedy okres wypowiedzenia będzie w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu.

Wszystkich, którzy zainteresują się problematyką kompostowania zapraszamy codziennie w dni robocze w godz. 14 do 15 do nas – możemy pokazać jak od wielu lat kompostujemy odpady, jak wyglądają odpady po przekompostowaniu. Do końca miesiąca, do 28 lutego możemy pokazać jak spożytkować wszystkie odpady z ogrodu. W tym też czasie osobom, które nie mają możliwości wydrukowania DEKLARACJI możemy te deklaracje wydrukować. Zapraszamy: Przywory ul. Wiejska 8

Elżbieta i Józef Kantow 

Książka na jesienne wieczory


 W 2011 roku została wznowiona ciekawa książka napisana przez Adama Wajraka i Nurię Selva Fernandez pod tytułem „Kuna za kaloryferem”. Pierwszy nakład rozszedł się błyskawicznie. Jest to zbiór opowiadań        o tym jak ratowali zwierzęta, jak się nimi opiekowali i co z tego wynikało.

Opowiadania pasjonują, rozbawiają i uczą. Autorzy zadedykowali tą książkę przede wszystkim rodzicom, a ja polecam wszystkim, których interesuje przyroda i czytanie ciekawych książek. Kim są autorzy dowiedzcie się Państwo czytając tą przepiękną książkę ilustrowaną wieloma kolorowymi zdjęciami.

Wisława Szymborska tak napisała o książce:

 Wyłączcie telewizor i czytajcie książki.

Józef Kantow

Ps. Adam Wajrak zaprasza na http://plamkamazurka.blox.pl

Aksamitka

AKSAMITKA (Tagetes)

Oto kilka informacji zapewne Wam znanych. Może jednak zainteresują zebrane razem.

   Popularność zawdzięczają żywym barwom – różne odcienie żółci, pomarańczu lub są dwubarwne czerwono brązowe.

   Aksamitki są łatwe w uprawie i obficie kwitną.

   Wyhodowano niezliczoną ilość odmian. Mają kwiaty pełne, półpełne i pojedyncze, od drobniutkich po pełne kule. Są odmiany niskie, średnie i wysokie, tworzące spore kępy.

   Ich charakterystyczną cechą jest silny zapach liści ( niektórzy nazywają je śmierdziuszkami). Nowo wyhodowane odmiany pachną znacznie słabiej.

    Aksamitki pochodzą z Ameryki Środkowej, nie tolerują mrozu. Wysadza się rozsadę lub wysiewa się do gruntu po majowych przymrozkach. Kwitną do pierwszych przymrozków jesiennych. Lubią miejsca słoneczne i mogą rosnąć na różnych glebach. W czasie suszy wymagają podlewania.

   Aksamitki mają ciekawą właściwość wydzielania do gleby substancji zwabiającej w okolice korzeni szkodniki – nicienie i zabijają je.

   Przekwitające aksamitki są spiżarnią dla wróbli, które lubią ich nasiona. Po zaschnięciu powinny trafić do kompostownika. Zmienią się w bardzo wartościowy nawóz. Gdyby w następnym roku jakaś resztka nasion wykiełkowała to można je łatwo przesadzić w odpowiednie miejsce.

   Aksamitki rosną zdrowo, ale ich wrogami są ślimaki ze smakiem zjadające ich liście. Sadząc aksamitki blisko innych roślin można te rośliny ochronić przed ślimakami.

   Lokalne nazwy aksamitek to: studentki, żaczki, bździuszki, turki, byczki i śmierdziuszki.

tekst: Elżbieta Kantow

fot. Józef Kantow